Rolf Haakon Kittilsen style=

Rolf Haakon Kittilsen

President
Reidun Pedersen Ringel style=

Reidun Pedersen Ringel

President Visepresident
Kristina Elise Lier style=

Kristina Elise Lier

Visepresident Styremedlem
Bjørn Andresen style=

Bjørn Andresen

Sekretær Sekretær
Kari Hoel Bevreng style=

Kari Hoel Bevreng

Kasserer Kasserer
Mads Lian style=

Mads Lian

Aktivitetsleder Aktivitetsleder
Tom Korstad style=

Tom Korstad

Klubbmester Klubbmester
Terje style=

Terje

Styremedlem
Knut Erik Bjerkeseth style=

Knut Erik Bjerkeseth

Leder av Sosialkomiteen Leder av Sosialkomiteen