Lions Club Oslo /Bryn har gjennom flere år finansiert eller støttet foreninger og formål i Østensjø-distriktet med innsamlede midler og frivillig innsats. Eksempler er:

 • Torsdagskafé på Oppsalhjemmet
 • Juletrefest for eldre
 • Operasjon Ved
 • Støtte til enkeltpersoner og familier
 • Støtte til ideelle organisasjoner i nærmiljøet og lokale idrettslag

 

Lions Club Oslo/Bryn støtter HLF's arbeid i Malawi

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er verdens største hørselsorganisasjon med over 65 000 medlemmer. I Norge er HLF den største organisasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser. I 2020 forventes ca. en million nordmenn å være hørselshemmet.

Hørselshemmedes Landsforbund har i snart 6 ar bidratt til bedre ørehelse i Malawi i Afrika, ett av verdens fattigste land. Dette er et arbeid Lions Club Oslo/Bryn har valgt å gå inn og støtte.

Malawi har en befolkning på 18 millioner, men med få, eller ingen, fagfolk når det gjelder hørsel.

Flere tusen barn og unge er gjennom prosjektet blitt testet og hjulpet til en bedre hørsel og helse, og dermed gitt mulighet til en bedre skolegang gjennom disse 6 arene. Mange av barna, helt ned i 4-års alderen reise langt og bo borte fra familien for å undervisning på en spesialskole for hørselshemmede. Boforholdene der er enkle, og til dels svært rlige. Under slike forhold oppstår det lett helseproblemer, samt at det å lære og trives får dårlige vilkår.

Lions Club Oslo/Bryn sin støtte til prosjektet har ført til at man kan oppgradere boforholdene for barna, og gi dem et bedre liv.

Dette har blant annet resultert i myggnett som gjør at barna ikke blir så utsatte for malaria, spesiallagede madrasser, tepper, og puter, stoler og bord. Latriner og vanntanker er også i disse dager i ferd med a komme på plass. Bidrag som virkelig har endret hverdagen for sa mange sårbare barn.

 

AKTIVITETER SOM GIR OSS INNTEKTER

 • Skøyenkvelden
 • Lionslekene (Barneskirenn)
 • Aksjon Vinterved
 • Tulipanaksjonen
 • Kirkekonserter med Sølvguttene
 • Salg av bilder med motiv fra distriktet
 • Røde Fjær innsamlingsaksjon
 • Grasrotandel